Serviceavtal

Serviceavtal sänker kostnaderna för underhållet av dina tak!


Nu kan Du teckna serviceavtal med oss som ger dig en årlig återkommande underhållskontroll av dina tak. Avtalet innebär att kontrollen utförs av kvalificerad personal  enligt ett fastställt protokoll framtaget i samarbete med vår branschorganisation PLR-Plåtslageriernas Riksförbund. Meningen med avtalet och den årliga kontrollen är  minskade underhållskostnader och därmed även att förhindra följdskador som förorsakas av läckage.
​​​​​​​
Kontrollen medför också att nödvändiga skyddsdetaljer till att förebygga personskada kontrolleras. För att granska alla viktiga detaljer på taket ingår det i avtalet  rengörning av hängrännor och på taket belägna utvändiga vatten- gångar, utlopp och brunnar. Kontrollen utförs av vår personal under snö- och isfri säsong. Resultatet  av kont- rollen innebär inte att de åtgärder vi föreslår i protokollet om fel och brister ska utföras av oss.

Som avtalskund hos oss kan du få tillbaka upp till 3 gånger avtalets kostnad!

Serviceavtalet innehåller följande punkter:


​​​​​​​Innan vi tecknar avtalet med varandra får du i detalj reda på vad avtalet innebär.
 • Allmänt – Vilken fastighet det berör.
 • Underhållskontroll tidpunkt – Utförs senast den 31augusti.
 • Underhållskontrollens omfattning – Berör taket. fasaden inte obligatorisk.
 • Protokoll – Takplansritning hålls av fastighetsägaren som återsänds senast 3 veckor efter utförd kontroll.
 • Åtgärdsförslag – Åtgärder understigande ett basbelopp –
 • Vi lämnar kostnadsuppskattning på föreslagna åtgärder.
 • Åtgärdsförslag – Åtgärder överstigande ett basbelopp –
 • Vi lämnar kostnadsuppskattning på föreslagna åtgärder på begäran av beställaren.
 • Kostnad för underhållskonroll – Avgift – Beräknas efter takets yta och lutning.
 • Ansvar – Åtagande – Vid underlåtenhet att påtala fel och brister eller underlåtenhet att fullgöra underhållskontroll äger beställaren rätt att erhålla skadestånd enligt avtalet.
 • Hävning – Enligt avtalet.
 • Giltighetstid – 1 år från den dag då avtalet tecknas.
 • Uppsägning – Senast 3 månader före avtalets utgång.

Protokollet innehåller följande punkter:
 • Uppstigningsanordningar
 • Skyddsanordningar
 • Taktäckning
 • Vattenavrinning
 • Detaljer på tak
 • Övrigt
 • Totalbedömning

Hoppas att du fått en bra uppfattning av vad vårt serviceavtal innebär. Önskar du mer information eller vill göra en beställning hör gärna av Dig till oss.